Stabilność regionu leży w interesie Europy – ta formuła jest wspólnym mianownikiem francuskiej i niemieckiej polityki wobec Bałkanów Zachodnich. Ale to za mało – uważa Adelheid Feilcke.

Reader Interactions