Komentarz: Palenie gwiazdy Dawida to nie wolność słowa

Niemcy są otwartym i tolerancyjnym krajem, ale kto chce żyć w Niemczech, musi zobowiązać się do przestrzegania naszych wartości. Należy do nich walka z antysemityzmem – uważa redaktor naczelna DW Ines Pohl.