Sejm przyjął nowelizację ustawy, która pozwoli na połączenie stanowisk ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. To jest wprawdzie praktykowane także w demokracjach, jednak niepokój wzbudza coś innego.

Reader Interactions