Kanclerz Niemiec ma problemy we własnym obozie. Nie może już zorganizować dla siebie większości. To koniec – uważa Ines Pohl.

Reader Interactions