Zrozumiałe, że w tak poważnym kryzysie jak obecny, zarazem kryzysie gospodarczym, chcemy wiedzieć, jak źle to się skończy. Tyle że prognozy są w tych czasach bezwartościowe. KOMENTARZ

Reader Interactions