Kodeks etyki dla sędziów niemieckiego TK

Sędziowie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego planują opracowanie zbioru zasad etyki zawodowej. Będzie on m.in. regulował kwestię pełnionych funkcji po odejściu z TK.