Knigge Society: Niemcy narodem nieokrzesańców i prostaków?

W Niemczech rozgorzał spór: Knigge Society ubolewa nad brakiem uprzejmości i dobrych manier wśród rodaków, natomiast naukowiec zajmujący się tą dziedziną zawodowo, temu zaprzecza. Kto ma rację?