Karnawał w Nadrenii. Polska na cenzurowanym

Tegoroczny karnawał pełen był politycznych aluzji.