Kardynał Meissner: minister Özkan powinna bronić praw chrześcijan w Turcji

Chrześcijanie w Turcji mogą tylko marzyć o takich prawach, z jakich korzystają muzułmanie tureccy w Niemczech. A przecież Turcja ubiega się o członkowstwo w Unii Europejskiej.