Kapelan Bundestagu: w parlamencie jest wielu zaangażowanych katolików

W Bundestagu mamy więcej zaangażowanych katolików niż wynikałoby to ze stosownych proporcji wśród mieszkańców Niemiec – mówi ks. prałat Karl Jüsten*.