Wobec problemów, z jakimi zmagają się Niemcy i Europa, kanclerz Merkel forsuje stworzenie stabilnego rządu.

Reader Interactions