Kanclerz Merkel: Trzeba udzielić wszelkiego wsparcia ukraińskiemu pragnieniu wolności i demokracji

Szefowa rządu RFN jest w kontakcie telefonicznym z Kijowem i Moskwą.