Już jesienią pierwsze ośrodki detencyjne dla uchodźców

Do jesieni br. powstaną w RFN pierwsze ośrodki detencyjne. Będą tam umieszczani uchodźcy, którzy nie otrzymali w Niemczech azylu. Już wyznaczono pierwsze trzy miasta.