Komisja Europejska bada, czy ustawy wyjątkowe wprowadzone w krajach UE nie naruszają zasad demokracji – mówi wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova.

Reader Interactions