Język Polski w niemieckich szkołach ma się nieźle

Nadrenia Północna Westfalia jest prymusem w Niemczech, jeśli chodzi o liczbę uczniów korzystających z nauki języka polskiego jako ojczystego