Arnold Leissler jest prawdopodobnie najstarszym, żyjącym Niemcem. Od 2016 roku jednak nie mieszka w kraju pochodzenia, ale w małej wiosce w Polsce.

Reader Interactions