Jesienna prognoza gospodarcza

W roku bieżącym instytuty ekonomiczne oczekują wzrostu pkb w Niemczech jeszcze o 2,6 procent. Na rok przyszły przepowiadają 2,2 procent, to jest nieco mniej niż zakładała poprzednia prognoza.