Jena jako pierwsze miasto w RFN wprowadziła obowiązkowe maseczki. Krok ocenia się jako słuszny: od dziewięciu dni nie ma tam nowych zakażeń.

Reader Interactions