Jan K. Bielecki wspomina Helmuta Kohla. „Wyraźna przychylność wobec Polski”

Jan Krzysztof Bielecki jako premier Polski i kanclerz Helmut Kohl mieli szereg osobistych kontaktów. W 1991 r. podpisali traktat o dobrym sąsiedztwie.