Jan Eliasson: Europa potrzebuje wspólnej strategii

Zastępca sekretarza generalnego ONZ wyraził zaniepokojenie złą opinią, jaką mają uchodźcy. Jan Eliasson przestrzegł, że Europa musi w końcu zrozumieć szansę na stworzenie społeczeństwa wielokulturowego. WYWIAD DW