Jak znieść bariery dla niepełnosprawnych

Dziewięć regionów w Niemczech chce znieść wszelkie bariery, jakie ludziom niepełnosprawnym mogłyby stanąć na drodze podczas podróży.