Jak wygląda życie w niemieckim seminarium duchownym?

– Kto wprowadza się tu z myślą, że na pewno zostanie księdzem, ten jako pierwszy się wyprowadza – mówi Lars Schlarmann, doktorant seminarium duchownego Borromaeum w Monastyrze.