Jak wybierani są sędziowie w państwach UE. „Decydują szczegóły”

W państwach UE istnieją różne modele powoływania sędziów sądów najwyższych. W większości istnieje tendencja do zachowywania równowagi między wpływem polityki i samorządu sędziowskiego.