Zwiększenie mocy do testowania, które da się utrzymać przez wiele miesięcy, to warunek wstępny dla łagodzenia obecnych obostrzeń epidemicznych – przestrzega Bruksela. Wzywa do rozwoju aplikacji śledzących ogniska zarazy.

Reader Interactions