Akcje policyjne potwierdzają, że pornografia dziecięca rozpowszechniana jest coraz częściej przez nieletnich. Powinni dowiedzieć się, co wyrządzają innym – twierdzi działaczka na rzecz ochrony dzieci w rozmowie z DW.

Reader Interactions