Jak dalece Europa jest uzależniona od surowców energetycznych z Rosji?

Niemcy skazane są na import ropy naftowej i gazu z Rosji. Czy należy obawiać się o bezpieczeństwo energetyczne, jeżeli dojdzie do dalszej eskalacji konfliktu i sankcji wobc Rosji?