Największa islamska organizacja w Niemczech DITIB otworzyła centrum kształcenia imamów w Nadrenii-Palatynacie. Dotychczas duchowni przyjeżdżali do Niemiec głównie z Turcji, co wzbudzało kontrowersje.

Reader Interactions