Irlandzka furtka. Wielu Brytyjczyków występuje o paszporty

Pod koniec marca 2019 Wielka Brytania ma opuścić UE. Na gwałt zaczęło teraz przybywać Irlandczyków.