Iran ogłosił, że nie czuje się związany ustaleniami zawartymi w porozumieniu nuklearnym z 2015 roku. Teheran przystępuje ponownie do wzbogacania uranu powyżej ustalonego wtedy progu.

Reader Interactions