Interankieta EPU: Rażące braki w wyposażeniu europejskiej policji. Szczególnie w Rumunii i Bułgarii

W myśl traktatu UE, Europa powinna być wspólną przestrzenią bezpieczeństwa. Ale w opinii związków zawodowych policji, szczególnie na granicach zewnętrznych Unii, złe wyposażenie funkcjonariuszy utrudnia im pracę.