Inkluzja w Niemczech nadal pozostawia wiele do życzenia

W Bonn zakończył się w piątek (21.03) szczyt UNESCO „Integracja ‒ przyszłość kształcenia”. Zdaniem specjalistów Niemcy mają wiele do nadrobienia.