Imigranci ze wschodu na rynku pracy UE

Od czasu poszerzenia Unii Europejskiej na wschód upłynęło pięć lat. Obywatele nowych krajów w dalszych ciągu nie posiadają tych samych praw co mieszkańcy starych krajów członkowskich. Dotyczy to zwłaszcza pracobiorców.