Ile pracy dziecięcych rąk tkwi w niemieckich samochodach?

Międzynarodowa Organizacja Pracy piętnuje światowe koncerny, które w niedostatecznym stopniu zwalczają pracę dzieci. Są wśród nich niemieckie koncerny motoryzacyjne.