Niemiecki historyk Goetz Aly zastanawia się, czy po wejściu w życie nowelizacji ustawy o IPN grozi mu jako autorowi książki „Europa przeciwko Żydom” więzienie. Antysemityzm nie był jego zdaniem wynalazkiem komunistów.

Reader Interactions