Helmut Schmidt. Niedoceniony przyjaciel Polski

W pamięci polskiej opozycji solidarnościowej Helmut Schmidt zapisał się jako „przyjaciel Gierka”. Nie wybaczono mu słów zrozumienia dla wprowadzenia stanu wojennego. To zbyt jednostronna ocena, twierdzą politolodzy.