Helmut Kohl. Dramat osamotnionego eks-kanclerza

Helmut Kohl współkształtował historię Niemiec i Europy. Dziś jest osamotniony i rozgoryczony.
30. rocznica objęcia przez niego urzędu kanclerza to być może jego ostatnia szansa na pojednanie z własną partią.