– Piękne w demokracji jest to, że dzisiejsza opozycja jest rządem jutra, a dzisiejszy rząd opozycją jutra – mówi Hans-Gert Pöttering. Ma nadzieję, że Polska i Niemcy zawsze będą wspólnie orędownikami i motorem Europy.

Reader Interactions