Nieznani sprawcy zaatakowali uroczystości online Ambasady Izraela w Berlinie, upamiętniające ofiary Holokaustu. Na ekranach pojawiły się zdjęcia Hitlera i treści pornograficzne.

Reader Interactions