Hajlowanie i przemoc w elitarnej jednostce Bundeswehry

Za hajlowanie podpułkownika jednostki specjalnej Bundeswehry KSK spotkała kara pieniężna. W kolejnych sześciu przypadkach trwa dochodzenie. Chodzi też o przemoc, znęcanie się i wykorzystywanie seksualne dzieci.