Niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji jest przekonany o rosnącym niebezpieczeństwie ze strony gotowych do stosowania przemocy prawicowych ekstremistów.

Reader Interactions