Groźba prawicowego terroryzmu w RFN. „Najwyższa od 1945 r.”

Niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji jest przekonany o rosnącym niebezpieczeństwie ze strony gotowych do stosowania przemocy prawicowych ekstremistów.