Nastoletnia aktywistka klimatyczna Greta Thunberg, która zainspirowała miliony ludzi na całym świecie, odmówiła przyjęcia nagrody Rady Nordyckiej. Podkreśliła, że świat potrzebuje więcej działań, nie nagród.

Reader Interactions