Życie na marginesie społeczeństwa – w Grecji dzieci, które nie mają rodzin, mieszkają w szpitalach. Nie są chore, tylko nie mają domu.

Reader Interactions