Grecja nie jedyna

Grecja nie będzie pierwszą unijną klientką Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Do tego grona należą również Łotwa, Węgry i Rumunia. Zadłużone w MFW są również niektóre kraje bałkańskie.