Godzina pracy w Niemczech kosztuje 32,7 euro, w Polsce – 8,4

W skali unijnej godzina pracy jest najdroższa w Danii, najtańsza – w Bułgarii. Niemcy plasują się na ósmej pozycji, Polska na dalekiej 23.