Globalny indeks pokoju: Wstrząsające dane

Podczas gdy zachodnie regiony naszego globu żyją coraz spokojniej, w innych częściach świata zaostrzają się konflikty. Raport australijskiego centrum badawczego Institute for Economics and Peace (IEP) jest wstrząsający.