Gesine Schwan: Demokracja w Polsce jest głęboko zakorzeniona

Prof. Gesine Schwan, dawna koordynatorka rządu RFN ds. współpracy polsko-niemieckiej dokonuje trzeźwej oceny sytuacji w Polsce. O polskim społeczeństwie mówi, że jest pluralistyczne i otwarte na kwestie demokracji.