Andrej i Jewgienij są małżeństwem i mają dwójkę adoptowanych dzieci. Ze strachu, że władze mogłyby im zabrać dzieci, uciekli z Rosji.

Reader Interactions