Bezużyteczna ścieżka rowerowa, dzieło sztuki ze szczerego złota dla szkoły podstawowej. Związek Podatników w dorocznej „czarnej księdze” podaje przykłady marnotrawstwa.

Reader Interactions