Gauck złożył hołd sowieckim poległym

Tuż przed 70. rocznicą zakończenia II wojny światowej prezydent Joachim Gauck podziękował sowieckim żołnierzom za wyzwolenie Niemiec spod nazistowskiej dyktatury i przypomniał cierpienia milionów jeńców wojennych.