Angela Merkel dotarła na szczyt w Buenos Aires z dwunastogodzinnym opóźnieniem i straciła przez to pierwszy dzień obrad. Tym bardziej pracowita jest dla niej drugi i ostatni dzień szczytu.

Reader Interactions